Memòria de la llengua

PDF Imprimeix Correu electrònic
Estudis realitzats pel grup

“Memòria de la llengua. Històries d’integració lingüística a Mataró”

Projecte finançat per la Fundació Caixa Laietana

Què sabem de la integració lingüística que es va produir en el moment de la gran immigració provinent de terres castellanes? Com es produeixen els primers contactes amb la llengua catalana? Quina relació s'estableix, simbòlica i pràctica, amb aquesta llengua per part de les persones que arriben a Catalunya entre els anys quaranta i els anys setanta? L'anàlisi que proposem d'aquesta integració lingüística es basa en l'estudi de les trajectòries de vida, del context social en què aquestes es produeixen, i del context històric general.

Així doncs, aquesta investigació transcorre en diversos plans: història, estructura, relacions socials i trajectòries personals. Alhora, també ressegueix diferents dimensions d'anàlisi: discurs (memòria), pràctiques i posicions socials. Per mitjà de la tècnica de l'entrevista s'obté un discurs sobre el passat, el que ha significat i el que té de vigent. També s'obté informació i dades sobre la trajectòria personal i sobre les circumstàncies que han influit en aquesta trajectòria, també pel que fa a la llengua.

Però la llengua no es pot deslligar de tots aquests aspectes socials que hem apuntat. Les relacions, els espais d'aquestes relacions, el moment històric en què hom emigra, el lloc d'arribada, la trajectòria laboral, etc., són aspectes indissociables d'una opció lingüística. Aquesta opció lingüística, però, no és purament anecdòtica, no és només un fet determinat per les circumstàncies. També esdevé un factor explicatiu, una de les raons que expliquen la relació del subjecte amb el seu entorn.

Documents relacionats

 

Guardonats amb el premi Jaume Camp de Sociolingüística 2012

El nostre treball 'Camins cap a la llengua. Models d'incorporació a l'ús del català de les persones d'origen castellanoparlant' fou guardonat amb el premi Jaume Camp de Sociolingüística 2012, atorgat per l'Institut d'Estudis Catalans

© 2018 Grup d'Estudis de les Identitats